The Marble Throne

Czech OOC: Poznámky k Černému Jelenovi - 2012-1015

Těžký offtopic, metaanalýza narrativu i nostalgické rekonstrukce

A Song of Ice and Fire: Roleplaying – Černý Jelen je série nespočtu vyprávění na motivy ságy Písně Ledu a Ohně začínající někde na jaře roku 2012, končící zhruba v počátku roku 2014. Jako hraniční části této sekvence příběhu, který nakonec vyrostl v dvouhlavou chiméru, táhnoucí se ( na obvyklou životnost seancí dračích doupat) neobvykle dlouho – 3 roky a 4 měsíce, se berou zážitky dvou postav – Carally Blackdeere, mladé a zahloubané dědičky panství v Ironhallu, spadající pod panství Lorda Freye a potulného mastičkáře a “hedge maestera” Rolanda Blackwooda, dlouhodobého dobrovolného exulanta ze země Westerosu.

Černý Jelen byl původně brán jako experiment v krátkodobém vyprávění. V době plánování Černého Jelena jsem měl již krátkou zkušenost s rulesetem ASOIAF: Roleplaying a samozřejmě s Martinovým světem. V té době jsem si stále choval určitý odstup od hlavní linky příběhu, tedy aktuálního dění tak jak je popisované v knihách a mému zájmu propadly ty události, o kterých její účastníci zastoupení v knihách mluví jedině v retrospektivách; především válka Roberta Baratheona proti “Šílenému králi” a Blackfyrovská rebélie. Tyto motivy mi stále přicházejí neprozkoumané, neodhalené a tím pádem schopné nabídnout pestrý materiál jak pro vypravěče, tak hráče. Výhodou taktéž bylo, že charakteristika postav, jejichž zastoupení je v knihách klíčové, je aspoň minimálním způsobem načrtnuto v knihách.

Upřímně si přesně nepamatuji důvod toho, proč jsme začali naše vyprávění přímo v oblasti Řekotočí. Myslím, že za tím stojí moje umanutost s randomizéry začínajících proměnných – jestli si pamatuji dobře, tak postavu Carally Blackdeere jsme s mým prvním hráčem schrastili doslova na koleni. A nakonec jednou z determinant bylo taktéž to, že Ironhall, pevnost Ranulfa Blackdeera bude ležet v Riverlands, při povodí Zelené Vidlice.

V té době jsem začal připravovat hlavní příběhovou linku takzv. Černého jelena, tedy emblémového zvířete rodu Blackdeere. Věděl jsem v té době, že moje nové vyprávění bude mít dva hráče, a že nebude ustanovené v podobě dvou hráčů hrající za stejný rod..

Comments

Tasticka

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.